PNEUMATIKYPNEUMATIKY UKÁZAT VŠECHNY PNEUMATIKYUKÁZAT VŠECHNY PNEUMATIKY NAJDĚTE PRODEJCENAJDĚTE PRODEJCE

TRVALÁ MOBILITA

ÚVOD

ÚVOD

V dnešní době se po celém světě pohybuje téměř 800 milionů vozidel. Tento počet by se do roku 2030 měl zdvojnásobit. Tato situace na nás klade vysoké požadavky na zdraví, bezpečnost, zachování energie a surovin, ochranu životního prostředí a kvalitu lidského života. V takto otevřeném světě se lidé chtějí pohybovat nejen více, ale především lépe. S trvalým zvyšováním cen za hromadnou dopravu se také zvyšuje počet jedinců, kteří jezdí autem.

NAŠE CÍLE

NAŠE CÍLE

Světová podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj (World business Council for sustainable development) sdružuje téměř 200 společností, které se spolupodílejí na závazku udržitelného rozvoje. Michelin je jejím členem od roku 2001 a stal se součástí projektu trvalé mobility (Sustainable Mobility Project, SPM), který si vytyčuje 7 cílů:

Přečtěte si našich 7 cílů

 • První cíl: Snížit emise z dopravy tak, aby neohrožovaly zdraví lidí kdekoliv na světě.
 • Druhý cíl: Snížit emise z dopravy, které způsobují skleníkový efekt, na udržitelnou hranici.
 • Třetí cíl: Významně po celém světě snížit počet úmrtí a zranění způsobených dopravními nehodami.
 • Čtvrtý cíl: Snížit hluk spojený s dopravou.
 • Pátý cíl: Zmírnit dopravní kolapsy.
 • Šestý cíl: Zajistit mobilitu ve všech zemích, mezi nejchudšími a nejbohatšími oblastmi.
 • Sedmý cíl: Zdokonalit mobilitu v rozvojových i moderních společnostech.

NAŠE PROSTŘEDKY K DOSAŽENÍ CÍLŮ

NAŠE PROSTŘEDKY K DOSAŽENÍ CÍLŮ

Aby Michelin dosáhl všech 7 cílů trvalé mobility, vytvořil seznam 10 prostředků.

Přečtěte si všech 10 prostředků k dosažení cílů

 1. Produkty a služby zaručující vysoké výkony a odpovědnost
 2. Kvalitní pracovní prostředí
 3. Rozmanitost v rámci našich týmů
 4. Vztahy s komunitami
 5. Vztahy s prodejci
 6. Rizikový management
 7. Ekologický management
 8. Vliv našich pneumatik na životní prostředí
 9. Recyklace pneumatik vyřazených z provozu
 10. Podpora trvalé mobility

Přečtěte si více o našem programu trvalé mobility.

Projekty v České republice

Projekty zvyšující bezpečnost silničního provozu, nebo aktivity pomáhající dětem bez domova jsou pro nás důležitou součástí každodenního života.

BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU

Michelin rozdal pod Tatrami šest set cyklistických heliem

Letos poprvé Michelin vyrazil do Vysokých Tater, aby ve spolupráci s Městskou policií informoval o zásadách bezpečného pohybu na silnicích a rovněž o ochranných pomůckách, které chrání životy.

Cílem našich aktivit je celosvětově snížit počet dopravních nehod na silnicích,” říká Daniel Cahel, PR manažer společnosti Michelin pro Českou republiku a Slovensko. “Podle statistiky dopravních nehod z loňského roku, se ve 156 případech z celkových 546 podíleli děti do 15-ti let. Cyklisté přispěli k 416 kolizím, z čehož v 54 případech šlo o nedání přednosti v jízdě vozu na hlavní silnici,” dodává Daniel Cahel.

Studenti prvního stupně základních škol ve Vysokých Tatrách si mohli vyzkoušet na mobilním dopravním hříšti praktické situace se kterými se dnes a denně mohou potkat na vozovkách. Městká policie jim připravila modelové situace a dbala také na to, aby v případě pochybení, dostali žáci správnou odpověď na to, jakou chybu udělali. Kromě dopravní výchovy se děti dozvěděly i plno praktických informací o bezpečném chování v horách od členů horské služby.

„Mezi děti jsme s mobilním dopravním hřištěm zavítali již po šesté, vysvětluje Jozef Štefaňák, zástupce náčelníka MsP Vysoké Tatry. “Opráší si tak nejen znalosti, jak se chovat na cestě, ale také, jak rychle zareagovat na vzniklé situace v provozu,” dodává Jozef Štefaňák.

Z bezpečnostních cyklistických přileb se na Slovensku zatím těší pouze žáci z Tater a blázkého okolí. Podobný dárek již dostali školáci z Francie, Maďarska, Velké Británie nebo Slovinska. “I když by cyklistická přilba měla být součástí každé cesty na kole, né všechny děti ji používají,” říká Eunike Mervartová, studentka Základní školy Vyšné Hágy. Její spolužák Metor Majerčiak dodává:”Já přilbu používám pravidelně i při jízdě na bruslích.”

Vánoční dobročinný bazar

Charitativní projekt na podporu lokálních komunit.

Chance 4 children

Nezisková organizace Chance 4 children pomáhá se svými partnery dětem v náhradní rodinné péči, společensky znevýhodněným a nemocným dětem.

www.c4c.cz