PNEUMATIKYPNEUMATIKY UKÁZAT VŠECHNY PNEUMATIKYUKÁZAT VŠECHNY PNEUMATIKY NAJDĚTE PRODEJCENAJDĚTE PRODEJCE

Průvodce údržbou pneumatik

Kdy bych měl nechat zkontrolovat geometrii kol?

Michelin 15 Bře 2011

Geometrii kol

Pokud zjistíte, že se vaše vozidlo stácí doprava nebo doleva, když na rovné silnici na krátký okamžik pustíte volant, je treba nechat zkontrolovat geometrii kol na prodejním míste Michelin ci automechanikem. Z kontroly vychází serízení geometrie prední a zadní nápravy na stanovené hodnoty. Nesprávne serízená geometrie vozidla zpusobuje rychlejší opotrebení behounu pneumatik.

Nechte si zkontrolovat geometrii kol vždy, když:

 • Vjedete do výmolu nebo narazíte na prekážku.
 • Zjistíte, že jsou vaše pneumatiky nadmerne nebo nerovnomerne opotrebené.
 • Pocitujete problémy s ovladatelností vozidla.
  • Vaše vozidlo zanáší na jednu stranu.
  • Kola na rídicí náprave se nevracejí samovolne do základní polohy.
  • Kola na rídicí náprave svírají pri jízde rovne nesprávný úhel s vozovkou.
 • Si porídíte novou sadu pneumatik a chcete, aby vám vydržela co nejdéle.
 • Vymenujete cásti zavešení kol nebo rídicího systému.

Proč je seřízení geometrie kol důležité?

Serízení geometrie kol má zásadní vliv na míru opotrebení a odolnost pneumatik. Hodnoty geometrie kol nastavené výrobcem vozidla minimalizují míru opotrebení behounu a maximalizují komfort ridice a spolucestujících. Správne serízená geometrie všech 4 kol snižuje opotrebení behounu pneumatik a spotrebu paliva. Zároven zpresnuje ovladatelnost vozidla a zvyšuje tak jízdní bezpecnost.

Seřízení geometrie kol versus vyvážení kol?

Lidé casto zamenují serízení geometrie kol s vyvážením kol. Pritom se jedná o zcela odlišné cinnosti. Serízení geometrie kol spocívá v serízení odklonu a sbíhavosti všech kol tak, aby se po vozovce odvalovaly kolmo a jejich podélné osy svíraly symetrický úhel. Naopak správné vyvážení kol zajištuje, že pri vysokých rychlostech nevznikají u vozidla žádné vibrace.

Proč dochází k rozhození geometrie kol?

Geometrie kol muže být rozhozena, pokud kolo ve vyšší rychlosti narazí na obrubník nebo vjede do výmolu. Prícinou muže ovšem být i závažnejší nehoda, která geometrii kol zcela rozhodí. Nesprávne serízená geometrie kol zpusobuje rychlejší opotrebení hran behounu a následne horší jízdní stabilitu vozidla. Zároven to pro vás velmi casto znamená casnejší výmenu vašich pneumatik, než jste ocekávali.

I malé odchylky od správně seřízené geometrie způsobují citelné problémy

Smyslem serízení geometrie kol je zarucit maximální jízdní stabilitu a co nejvíce prodloužit životnost pneumatik.

Hlavní duvody, proc si nechávat správne serídit geometrii kol, jsou:

 • Ušetrí vám peníze.
 • Vaše pneumatiky vydrží déle.
 • Vaše vozidlo bude jezdit plynule s nižším valivým odporem.

Jak dlouho zabere seřízení geometrie kol a jaká je jeho cena?

Vetšina problému se serízením geometrie prední ci zadní nápravy muže být vyrešena do 30 minut. Pomocí vyhledávace prodejce Michelin si vyhledejte nejbližšího prodejce a jeho ceník za kontrolu a serízení geometrie kol. Kontrola geometrie kol spocívá ve zmerení úhlu, které jsou stanoveny výrobcem vozidla. Prestože se se serízením geometrie kol spojují takové výrazy jako sbíhavost, rozbíhavost, kladná a záporná hodnota odklonu kola, jedná se v dnešní dobe o nenárocnou službu.

Jak je geometrie kol seřizována?

Serízení geometrie kol spocívá ve správném nastavení trí stežejních parametru stanovených výrobcem vozidla: odklon kola, záklon rejdového cepu a sbíhavost kol.

Odklon kola

Odklon kola je úhel, který ve smeru jízdy svírá svislá osa kola od svislé roviny. Pokud je tento odklon od svislé roviny príliš velký, dochází k nerovnomernému opotrebení behounu.

Kladná hodnota odklonu znamená, že se horní cást kola odklání smerem ven od podélné osy vozidla. Vysoká hodnota kladného úhlu zpusobuje nerovnomerné opotrebení behounu od jeho vnejší strany.

Záporná hodnota odklonu znamená, že se horní cást kola stácí dovnitr smerem k podélné ose vozidla. Vysoká hodnota záporného úhlu zpusobuje nerovnomerné opotrebení behounu od jeho vnitrní strany.

Odklon kola od svislé roviny je pro každé vozidlo nastaven tak, aby se při jízdě v zatáčce udržela maximální velikost kontaktní plochy pneumatiky s vozovkou. Pokud je významný rozdíl v odklonu kol na přední nápravě, vozidlo automaticky zanáší na jednu stranu.

Sbíhavost

Sbíhavost se merí jako rozdíl vzdáleností kol na predním a zadním okraji ráfku ve výši polomeru kol nad vozovkou. Nastavení sbíhavosti kol ovlivnuje ovladatelnost vozidla.
Pri sbíhavosti jsou kola serízena tak, že je vpredu jejich vzdálenost menší než vzadu. Sbíhavost zpusobuje v zatácce nedotácivost vozidla. Pokud je hodnota sbíhavosti zvetšená, zacne se behoun od vnejší strany nerovnomerne opotrebovávat.

Rozbíhavost znamená, že je vzdálenost kol vpredu vetší než vzadu. Rozbíhavost zpusobuje v zatácce pretácivost a neplynulost jízdy. Pokud je u kol serízena rozbíhavost, jejich behoun se nerovnomerne opotrebovává od vnitrní strany.
Odírání dezénu smerem ven je rozpoznatelné hmatem pri vsunutí ruky smerem do vnitrní cásti vozidla.

Vaše naposledy zobrazené články

V tomto okamžiku nejsou žádné naposledy zobrazené články

 • OSOBNÍ VOZIDLA
 • SUV - 4X4
 • DODÁVKY - KARAVANY
Loader