PNEUMATIKYPNEUMATIKY UKÁZAT VŠECHNY PNEUMATIKYUKÁZAT VŠECHNY PNEUMATIKY NAJDĚTE PRODEJCENAJDĚTE PRODEJCE

Základní údaje o pneumatice

Pěstování kaučukovníku zajišťuje živobytí 30 milionům osob ročně.

Michelin 18 Kvě 2010

Životní prostředí

Živobytí pěstitelů kaučukovníku je pod stálou hrozbou odlesnění. Výrobci pneumatik spotřebují téměř 70 % z celosvětové produkce přírodního kaučuku, proto je nyní na společnostech jako MICHELIN, aby chránily a zachovaly tyto přírodní zdroje a zajistily tak udržitelnost pěstování kaučukovníku.

V některých obdobích MICHELIN kultivoval téměř 21 000 hektarů plantáží kaučukovníku v Brazílii a Nigérii, což představuje 12 % z celkové potřeby přírodního kaučuku. Aby bylo v Brazílii dlouhodobě ochráněno pěstování kaučukovníku, investoval MICHELIN do programu udržitelného zemědělství a vytváří tak podmínky pro sociálně, ekologicky a ekonomicky strategické výsledky. Místní pěstitelé rovněž mezi kaučukovníky pěstují další rostliny, jako je kokos nebo banány.

Ochrana biodiverzity tropických pralesů

MICHELIN rovněž vytvořil ekologické koridory, které spojují tři místa Atlantického pralesa tak, aby se vytvořilo souvislé spojení mezi pobřežím a vnitrozemím, které pokrývá 3 000 hektarů. Rozloha tohoto tropického pralesa, který původně pokrýval celé pobřeží Brazílie, je nyní o 10 % menší a stal se nejohroženějším tropickým pralesem na celém světě.

Úzká spolupráce s místními pěstiteli

MICHELIN při vyvíjení těchto ekologických koridorů úzce spolupracuje s místní vládou a pěstiteli. Navíc MICHELIN založil rodinné plantáže kaučukovníku, které vlastní malé rodinné farmy (1 000 rodin). Ty zde pěstují odolné druhy kaučukovníku vyšlechtěné v rámci programu MICHELIN a CIRAD (Centre International pour la Recherche Agronomique et le Développement). Místní komunity vzhledem ke stále vzrůstajícím cenám a dalším produktům vidí, že být pěstitelem má smysl, protože poskytují garantovaný zdroj žádaného produktu.

Nová vesnice

MICHELIN se rovněž rozhodl darovat 18 hektarů půdy na stavbu nové vesnice nazvané Nova Igrapiuna, která slouží především pro sběratele kaučuku a jejich rodiny. Vesnice je vybavena moderními vodovodními systémy a nachází se v ní zelené veřejné prostory, zdravotní péče a školy.

Zalesňovací program

Zalesňovací program byl spuštěn pro důkladném průzkumu celého území a jeho živočišných druhů. Více než 2 700 akrů plantáží kaučukovníku není ve státě Bahia obděláváno, aby byla ochráněna původní flora a fauna pralesa. Tento projekt tak znovu přivedl do těchto oblastí původní zvěř a podpořil ekoturistiku oblasti vodopádů k efektivnější ochraně životního prostředí.

Zvýšení povědomí o ekologii

Ve snaze ochránit ekosystém místní krajiny MICHELIN usiluje o zvyšování povědomí o ohleduplném přístupu k životnímu prostředí v rámci místních komunit, a to ve spolupráci s četnými organizacemi (CETREL, BioBrasil a Tropical Nature Foundations). Více informací o tomto ekologickém programu naleznete zde. http://www.michelin-hevea.com

Biologický a zemědělský výzkum

V oblastech, kde se vyskytují plantáže kaučukovníku, MICHELIN rovněž řídí biologický a zemědělský výzkum s následujícími cíli:
  • Zlepšit techniku získávání kaučuku, aby se snížily výrobní náklady.
  • Zvýšit množství pěstovaných rostlin.
  • Zvýšit kvalitu přírodního kaučuku.
  • Přemoci nemoci kaučukovníku.

Boj s nemocemi kaučukovníku

MICHELIN úzce spolupracoval s širokou škálou univerzit, vědeckých pracovníků a výzkumných organizací, aby zefektivnil svůj boj proti jihoamerické nemoci vyvolávané hobou Microcyclus ulei, která napadá listy kaučukovníku brazilského a mohla by vážně ohrozit asijské a africké plantáže. Výsledkem těchto výzkumů by rovněž měl být výběr a reprodukce takových druhů kaučukovníku, které jsou více odolné vůči škůdcům. V průběhu několika let jsme malým pěstitelům v Brazílii darovali mladé a vůči parazitům odolné kaučukovníky. Jen v samotném roce 2006 bylo těchto darovaných stromů 200 000.

Ochrana přírodních zdrojů

Rovněž v Nigérii jsou 4 plantáže MICHELIN zahrnuty do ochrany životního prostředí. 500 hektarů plantáží tropického deštného pralesa Osse River na kraji národního parku Okumu National Park (chráněn od roku 1999) je v dnešní době považováno za poslední tropický deštný prales v západní části země. Díky této plantáži byl MICHELIN v roce 2002 oceněn organizací Nigerian Conservation Foundation (NCF) jako společnost nejvíce ohleduplnou k životnímu prostředí v Nigérii.

Recyklace vyřazených pneumatik

V dnešní době stále méně vyřazených pneumatik končí na skládce nebo na smetišti, protože byly vyvinuty nové recyklovací postupy a stále více osob si je vědomo ekologických důsledků. MICHELIN se velmi aktivně spolupodílí na ochraně životního prostředí v rámci trhu s pneumatikami mimojiné tím, že podporuje recyklaci pneumatik vyřazených z provozu. V Evropě je likvidace celých pneumatik na skládkách zakázána od roku 2003 a likvidace rozřezaných pneumatik od roku 2006.

Recycling

Vaše naposledy zobrazené články

V tomto okamžiku nejsou žádné naposledy zobrazené články

  • OSOBNÍ VOZIDLA
  • SUV - 4X4
  • DODÁVKY - KARAVANY
Loader