auto banner road ltx force tyres

Tipy pro bezpečnou jízdu

Několik dobrých rad pro připomenutí... a možná také pár tipů, o kterých jste dosud neslyšeli!

4 2 tip safedrivingonthehighway 140303

4 2 tip safedrivingonthehighway 140303

Bezpečná jízda na dálnici

 • Vždy dodržujte maximální povolenou rychlost na dálnici.

 • Při předjíždění nebo změně jízdního pruhu používejte směrový blikač v dostatečném předstihu.

 • Nezatáčejte nečekaně, jinak byste mohli ztratit kontrolu nad vaším vozidlem a převrátit se.

 • Dodržujte pravidelné přestávky. Jste-li unavení, nepokračujte v jízdě.

 

4 2 tip safedrivingatnight 140303

4 2 tip safedrivingatnight 140303

Bezpečná jízda v noci

 • Dopřejte svým očím trochu času, aby se přizpůsobily světelným podmínkám a přítmí.

 • Mírně nakloňte zpětné zrcátko pro snížení efektu oslnění světlomety vozidla jedoucího za vámi. Pokud je vaše zrcátko vybaveno funkcí noční režim, aktivujte jej.

 • Nedívejte se přímo do světlometů vozidel jedoucích v opačném směru.

 • Nejezděte příliš rychle: v noci je viditelnost snížená a je těžké zachovávat přehled o vozovce před vámi.

4 2 tip safedrivingfog 140303

4 2 tip safedrivingfog 140303

Bezpečná jízda v mlze

Viditelnost je v mlze zhoršená:

 • Rozsviťte potkávací světlomety a mlhové světlomety.

 • Zpomalte a zdržte se předjíždění.

 • Zachovávejte dostatečnou vzdálenost od vozidla jedoucího před vámi, abyste v případě nouze měli dostatek času zabrzdit.

4 2 tip safedrivinginwind 140303

4 2 tip safedrivinginwind 140303

Bezpečná jízda ve větru

 • Zpomalte. Buďte připraveni kdykoli zastavit.
 • Zavřete všechna okna. Otevřené okno může přitahovat částice obsažené ve vzduchu, jako například prach, a mohou negativně ovlivnit viditelnost.
 • Bedlivě sledujte osoby nebo úlomky unášené větrem na vozovce.
 • Počítejte s tím, že osoby nemusí za silného větru slyšet váš klakson.
 • Převážíte-li ve vozidle náklad, ujistěte se, že je bezpečně připevněný.
 • Buďte velice opatrní při objíždění vozidel stojících na kraji silnice, zejména v nechráněných oblastech či na mostech.
4 2 tip safedrivinginmountainareas 140303

4 2 tip safedrivinginmountainareas 140303

Bezpečná jízda v horách

Před jízdou:

 • Před vyjetím zkontrolujte své brzdy. Otestujte je a zkontrolujte brzdovou kapalinu.
 • Mějte u sebe nástroje nutné pro případ poruchy brzd (jejich seznam naleznete v kapitole Bezpečnostní a nouzová opatření).
 • Zkontrolujte stav vaší náhradní pneumatiky: správný tlak je obzvlášť důležitý.
 • Mějte u sebe zásobu jídla, pití, vhodného oblečení a pomůcek pro případ nouze.
 • Zjistěte si údaje o počasí a o stavu provozu v horských oblastech a vhodně přizpůsobte výběr své trasy.
 • Nejméně jedné další osobě sdělte, kdy a kam cestujete a kdy se plánujete vrátit, aby mohla případně přivolat záchrannou službu, pokud se nevrátíte včas.

 

Během jízdy:

 • Pokud při zatáčení nemáte dostatečně kvalitní viditelnost, použijte klakson.
 • Jeďte opatrně a v zatáčkách zpomalte, zejména je-li vaše viditelnost omezená.
 • Nezrychlujte a nepředjíždějte v ostrých zatáčkách, ve kterých můžete přehlédnout blížící se vozidla.
4 2 tip safedrivinginmud 140303

4 2 tip safedrivinginmud 140303

Bezpečná jízda v blátě

Jednoduché způsoby, jak se rozhodnout, zda projet blátem:

 • Narazíte-li na vozovce na rozsáhlé bláto, nebo při jízdě v terénu, zastavte vozidlo a prohlédněte si tuhost a hloubku blátivé oblasti, ještě než do ní vjedete.
 • Prohlédněte si stopy po ostatních vozidlech, která blátem projela, a odhadněte jejich hloubku a konzistenci bláta.
 • Zkuste odhadnout, jaký typ vozidel zanechal tyto stopy, podle velikosti a šířky otisků. Všechny tyto informace vyhodnoťte a rozhodněte se, zda jste schopni blátem projet.
eb001316

eb001316

Bezpečná jízda na mokrých vozovkách

 

Potřebujete další pomoc?