adobestock 414551736

Geometrie kol, vyvážení kol: kdy je provést?

Nesprávná geometrie kol nebo nesprávné vyvážení kol mohou mít dopad na vaši bezpečnost a životnost vašich pneumatik a ve výsledku zbytečně způsobovat vyšší náklady. 

V tomto článku se zblízka podíváme na to, co je vyvážení kol a kdy je nutné jej provést. Také se podíváme na důsledky nesprávné geometrie kol a jak ji napravit.  

Vyvážení kol

Co je vyvážení kol?

Když je řeč o vyvážení kol, mluvíme o kompletní sestavě pneumatiky a ráfku. Kolo může být nevyvážené, je-li některá část pneumatiky či ráfku těžší či lehčí než ostatní části. Tuto nevyváženost způsobuje nerovnoměrně rozložená hmotnost. 

Vyvážení kol je úkon, jehož cílem je vyrovnat nevývažky kola závažím, aby se obnovila jeho rovnováha a otáčení bylo optimální.

Jak dojde k nevyváženosti kola?

Často se stává, že pokud je při montáži v pneumatice nebo v kole mírná nerovnováha, mohou se tyto efekty navzájem zkombinovat a zesílit dynamickou nevyváženost. Proto je nutné vždy po výměně nebo opětovné montáži pneumatik provést dynamické vyvážení.

Při montáži je třeba provést vyvážení. Vždy jej provádí odborníci během montáže pneumatik.

Proč je vyvážení kol důležité?

Je-li nerovnováha sestavy kola a pneumatiky velká, může při určitých rychlostech způsobovat vibrace v zavěšení kol a v konstrukci vozidla. Tyto vibrace nejenže zhoršují jízdní komfort, ale také urychlují opotřebení běhounu vaší pneumatiky a dalších prvků zavěšení kol. 

Předčasné opotřebení vede k vyšším nákladům, jelikož je nutné pneumatiku vyměnit dříve, než je to nutné.Vyvážení kol zamezí nekomfortním vibracím ve vozidle a předčasným nákladům na výměnu nerovnoměrně opotřebené pneumatiky.

Jak zjistím, že moje kola nejsou vyvážená?

Hlavním signálem je, když zaznamenáte během jízdy vibrace, které narušují pocit komfortu. Tyto vibrace můžete pociťovat na volantu, na podlaze, na přístrojové desce nebo na sedadlech.

Nerovnováha může být občas pociťována pouze při dosažení určité rychlosti, která představuje přirozené vibrační frekvence, například v systémech zavěšení kol a v konstrukci vozidla.

Kdy nechat provést vyvážení kol?

Vyvážení kola je nutné provést vždy při montáži pneumatiky. Pokud vaše kolo utrpělo náraz, například při najetí na obrubník, mohlo dojít k poškození ráfku a může být nutné kolo znovu vyvážit. V případě pochybností ho nechte zkontrolovat odborníkem.

Jak se provádí vyvážení kol?

Pomocí vyvažovačky kol provede odborník detekci nevývažků sestavy pneumatiky a ráfku. Poté dovnitř nebo vně ráfku na místa zjištěná přístrojem umístí závaží, která nevývažky kompenzují.
- U ocelových ráfků: technik zavěsí závaží na profil ráfku.
- U hliníkových ráfků: pomocí samolepicích pásek umístí technik závaží za paprsky kola tak, aby nedošlo k poškození ráfku.

Vyvážení kol v mém okolí

Pokud jste zaznamenali vibrace, nebo si chcete nechat vyměnit pneumatiky, můžete si najít odborníka ve svém okolí pomocí našeho vyhledávače prodejce.

Geometrie kol

Co je geometrie kol?

Na rozdíl od vyvážení, které se týká sestavy pneumatiky a ráfku, se geometrie týká zavěšení kol. Seřízení geometrie kol znamená úpravu úhlů jednotlivých kol podle specifikací výrobce. To zahrnuje seřízení sbíhavosti a odklonu kol, jak je podrobněji popsáno níže. Jedná se o složitý úkon, který musí provést odborník.

Jak zjistím, že moje kola nemají správně seřízenou geometrii?

Nerovnoměrné opotřebení nebo předčasný konec životnosti pneumatiky jsou signály, které mohou znamenat problém s geometrií kol.

Pokud si například všimnete, že rameno pneumatiky je víc opotřebené než zbylá část, pak je nutné co nejdříve provést kontrolu geometrie kol a v případě potřeby ji nechat srovnat.

Na těchto obrázcích jsou zvýrazněny postižené části pneumatiky:

worn tyre

(1) Otřepy s vyčnívajícími hranami ukazují na nesprávně seřízenou geometrii kol.
(2) Výraznější opotřebení na jedné straně běhounu pneumatiky, na vnitřní či vnější straně, může znamenat špatný odklon kola.

Možné důsledky špatné geometrie:

•    změny chování vozidla, zejména horší stabilita narušující bezpečnost spolujezdců (vozidlo má tendenci táhnout k jedné straně);
•    předčasné opotřebení vašich pneumatik vedoucí k jejich předčasné výměně;
•    nadměrná spotřeba paliva.

Jak dojde ke špatné geometrii kol?

Narušení geometrie může nastat po najetí na obrubník, vjetí do výmolu, nebo ve vážnějších situacích, jako jsou nehody.

Proč je důležité nechávat seřídit geometrii kol?

Správně seřízená geometrie kol pomáhá optimalizovat  ovladatelnost vozidla a zachovat životnost pneumatiky.

Kromě toho ušetříte peníze, protože:

•    vaše pneumatiky vydrží déle,
•    spotřebujete menší množství paliva.

Jak můžu srovnat geometrii svých kol?

Tento úkon musí provést náležitě vybavený odborník. Ten provede nutné úpravy podle doporučení výrobce tak, aby optimalizoval chování vozidla.

Během kontroly geometrie kol se kontrolují různá nastavení, včetně sbíhavosti a odklonu kol, která mají přímý dopad na životnost pneumatik.

1/ Sbíhavost kol

Sbíhavost se týká kol stejné nápravy.

Nalevo: přední kola mají vadu „sbíhavosti“: směřují dovnitř.
Napravo: přední kola mají vadu „rozbíhavosti“: směřují ven.

wheel alignment
parallelisme

Nalevo- V zemích, ve kterých se řídí nalevo, dochází k opačnému jevu. Řidič sklon vozovky kompenzuje zatáčením doprava, což vede k předčasnému opotřebení pravé pneumatiky. 

Napravo: V zemích, ve kterých se jezdí na pravé straně vozovky, táhne sklon vozovky vozidlo k pravé straně. Proto řidič natáčí volant trochu doleva, aby tento jev vykompenzoval. V tomto případě bude nejvíc sjetá pneumatika na levé straně.

2/ Odklon kola

Odklon kola je úhel odklonění kola od svislé osy při pohledu na vozidlo zepředu.
Nalevo - Nalevo je zobrazen záporný odklon (příklon).

Napravo- Napravo je zobrazen kladný odklon.

camber

Je-li tento úhel příliš velký, bude docházet k předčasnému opotřebení pneumatiky.

- Kladný odklon nastává, pokud se horní část kola vychýlí směrem mimo vozidlo. Nadměrný kladný odklon vede k opotřebení pneumatiky na vnější straně.

- Záporný odklon (příklon) nastává, pokud se horní část kola vychýlí dovnitř vozidla. Nadměrný příklon vede k většímu opotřebení pneumatiky na vnitřní straně.

Úhel odklonu musí být u každého vozidla zkontrolován a upraven tak, aby pneumatika spočívala co největší plochou na vozovce jak v rovném směru, tak při zatáčení. V případě příliš velkého rozdílu mezi úhly odklonu předních kol bude mít vozidlo tendenci ostře táhnout na jednu stranu.

Kdy provést kontrolu geometrie kol?

Doporučujeme vám, abyste si nechali zkontrolovat geometrii kol, jakmile si všimnete nerovnoměrného opotřebení svých pneumatik, pokud zjistíte jakoukoli změnu v ovladatelnosti vozidla nebo v reakcích na pokyny řízení a při montáži nových pneumatik.

Opotřebení pneumatik se kontroluje během technické kontroly. Pokud technik zjistí abnormální opotřebení, může vám doporučit nechat si zkontrolovat geometrii kol.

microsoftteams image 10

Kontrola geometrie kol v mém okolí

Můžete použít náš vyhledávač prodejců: pomůže vám najít vhodného odborníka na pneumatiky ve vašem okolí.

map search desktop

Najděte prodejnu pneumatik ve vašem okolí za pár vteřin

Hledat podle
Adresa, město nebo PSČ
Car
  • Car
  • Motorbike
Zjistit moji polohu
Vyhledat
5 největších měst v České Republice
Používáte prohlížeč, který není podporován
Používáte prohlížeč, který tento web nepodporuje. To znamená, že některé funkce nemusí plně fungovat. Během prohlížení také můžete zaznamenat zvláštní chování stránek. Chcete-li využívat všech funkcí našich stránek, nainstalujte nebo aktualizujte některý z následujících prohlížečů