pneumatiky můžete nahustit kompresorem na čerpací stanici

Jak nahustit pneumatiky?

Tipy a rady ohledně vozidel

Správně nahuštěné pneumatiky představují důležitý faktor pro zajištění bezpečnosti vás i vašich spolucestujících. Není-li tlak ve vašich pneumatikách správný, může se to projevit také v provozních nákladech vašeho vozidla předčasným opotřebením pneumatik a vyšší než obvyklou spotřebou paliva.

V tomto článku se dozvíte, kdy byste měli překontrolovat tlak vzduchu ve vašich pneumatikách a jak tlak huštění upravit ve 3 jednoduchých krocích. Ukážeme si, že tlak vzduchu v pneumatikách musí být jiný, když jsou vaše pneumatiky studené a když jsou zahřáté, a že je nutné pravidelně kontrolovat také rezervní kolo, i když ne tak často jako ostatní pneumatiky.

Dále se budeme věnovat otázce přenosného kompresoru na huštění pneumatik, který může posloužit jako alternativa k čerpacím stanicím, a pomůžeme vám se rozhodnout, zda by nebylo dobré nahustit pneumatiky dusíkem.

Jaká rizika představují nesprávně nahuštěné pneumatiky?

Jsou-li vaše pneumatiky podhuštěné

 • Zvyšují spotřebu paliva
 • Opotřebovávají se rychleji a nerovnoměrněji Životnost pneumatiky podhuštěné o 20 % bude kratší o 20 %. Příklad: při 40 000 ujetých kilometrech se může životnost vaší pneumatiky zkrátit o 8 000 kilometrů.
 • Jízda se stává nebezpečnou, protože pneumatiky se přehřívají, což může při vysokých rychlostech vést až k prasknutí pneumatiky.
 • ○ Také zvyšují emise CO2.

Jsou-li vaše pneumatiky přehuštěné

 • Životnost bude kratší z důvodu rychlejšího opotřebení ve středové části běhounu.
 • Jízda se stává nebezpečnou, zejména na mokrých vozovkách.

Kdy byste měli kontrolovat tlak vzduchu ve vašich pneumatikách?

Z pneumatik vzduch přirozeně uniká: obvykle se ztratí cca 0,1 baru za měsíc (1,45 PSI).
Tento jev může probíhat rychleji vlivem dalších zdrojů úniků způsobených:

 • náhodným průpichem,
 • vadným ventilem: ten je nutné vyměnit vždy spolu s pneumatikou (včetně ventilů s tlakovým senzorem),
 • ztrátou krytu ventilu, který je zásadní pro zajištění vzduchotěsnosti,
 • stavem ráfku: ráfek je nutné vyčistit při každé montáži pneumatiky.


Proto doporučujeme kontrolovat tlak vzduchu ve vašich pneumatikách jednou za měsíc a před každou delší jízdou.

Více o příčinách poklesu tlaku vzduchu v pneumatikách se můžete dočíst v tomto článku.

Pokud nebudete své pneumatiky delší dobu používat, například při výměně letních/zimních pneumatik, je nutné před jejich opětovnou montáží na vozidlo nechat zkontrolovat jejich tlak huštění.

Správně nahuštěná pneumatika je bezpečnější, úspornější a ekologičtější!

pneumatiky můžete nahustit kompresorem na čerpací stanici

Jak nahustit pneumatiky ve 3 krocích

Krok 1: Najděte, jaký tlak huštění je doporučován pro vaše pneumatiky

Doporučený tlak huštění nehledejte na bočnicích pneumatiky, tam ho nenajdete!
Doporučený tlak huštění obvykle najdete:

 • Na nálepce na sloupku dveří řidiče nebo na zadní straně klapky plnicího hrdla palivové nádrže.
 • V uživatelské příručce k vozidlu, která je obvykle umístěna v odkládací schránce.
 • Také můžete použít naši kalkulačku tlaku  huštění pneumatik.

Doporučený tlak vzduchu v pneumatikách se uvádí v barech nebo v PSI. Může se lišit podle zatížení vozidla, proto vždy upravte tlak vzduchu ve vašich pneumatikách s ohledem na velikost zatížení.

Krok 2: Kontrola tlaku vzduchu ve vašich pneumatikách

 • Zajeďte ke kompresoru pro huštění pneumatik na čerpací stanici.
 • Nasaďte koncovku hustiče na ventil vaší pneumatiky.
 • Tlakoměr (měřič tlaku v pneumatice) zobrazí tlak uvnitř v barech nebo PSI.
 • Uslyšíte syčení vzduchu unikajícího z pneumatiky. Tento únik by neměl výrazně ovlivnit tlak vzduchu ve vašich pneumatikách.

Krok 3: Úprava tlaku vzduchu ve vašich pneumatikách

 • Porovnejte tlak vzduchu zobrazený na tlakoměru s hodnotou doporučenou výrobcem vašeho vozidla.
  • Je-li tento tlak nad doporučenou hodnotou, upusťte vzduch až do dosažení požadované úrovně.
  • Je-li tento tlak nižší než doporučená hodnota, nahustěte pneumatiky na doporučenou úroveň.

 

Jak nahustit pneumatiky, když jsou studené nebo zahřáté?

 • Tlak huštění kontrolujte nejlépe tehdy, když jsou pneumatiky studené (vaše vozidlo za poslední 2 hodiny neujelo více než 3 km nízkou rychlostí).
 • Pokud jste přesto nuceni zkontrolovat tlak vzduchu v zahřátých pneumatikách, přičtěte k tlaku doporučovanému výrobcem 0,3 bary (4,35 PSI). Tlak je poté nutné zkontrolovat a znovu upravit po vychladnutí pneumatik.
 • Nikdy nevypouštějte vzduch ze zahřáté pneumatiky (tlak spolu s teplotou roste).

Je nutné kontrolovat také tlak vzduchu v náhradní pneumatice?

Jelikož z pneumatiky přirozeně uniká vzduch, je samozřejmě nutné kontrolovat také vaši náhradní pneumatiku. Protože však tuto pneumatiku nepoužíváte denně, stačí kontrolu provést jednou nebo dvakrát do roka.

Proč je důležité, aby byl tlakoměr správně kalibrován

Buďte opatrní, pokud používáte hustič pneumatik na čerpacích stanicích: jejich tlakoměr není vždy kalibrovaný, proto nemusí být spolehlivý.

Z tohoto důvodu je důležité:

 • nechat si občas tlak huštění zkontrolovat odborníkem
 • nebo si tlak vzduchu v pneumatikách zkontrolovat sami pomocí kalibrovaného tlakoměru (k dostání ve specializovaných prodejnách)

Přenosný kompresor na pneumatiky: alternativa k čerpacím stanicím

Přenosný vzduchový kompresor je doplněk, pomocí kterého můžete nahustit stlačený vzduch do své pneumatiky. Některé modely těchto přenosných kompresorů stačí připojit k přípojce zapalovače uvnitř vozidla, nebo do běžné zásuvky. Pomocí vestavěného tlakoměru zajistí nahuštění vašich pneumatik na správný tlak.

Kde lze pořídit přenosný kompresor na pneumatiky?

Přenosný kompresor na pneumatiky zakoupíte v prodejnách s automobilovými doplňky nebo v některých supermarketech.

Přenosný kompresor na pneumatiky MICHELIN MCX6

Kdy je vhodné nahustit pneumatiky dusíkem?

Co je dusík?

Dusík se získává odstraněním kyslíku ze vzduchu. Obsah dusíku ve vzduchu je přibližně 79 %.

Jak se dusík používá?

Během montáže jsou pneumatiky nejčastěji huštěny stlačeným vzduchem. Někteří odborníci však mohou nabízet nadstandardní huštění na bázi dusíku.
Většinu pneumatik lze nahustit jak vzduchem, tak dusíkem, je-li dodržen tlak doporučený výrobcem vozidla.
Dusík a stlačený vzduch lze rovněž bez problémů míchat (například pro zvyšování tlaku).

Výhody dusíku

Je-li kyslík nahrazen dusíkem, z vašich pneumatik bude unikat menší množství plynu a požadovaný tlak se udrží déle.

Tlak v pneumatikách je nutné kontrolovat, i když jsou vaše pneumatiky nahuštěny dusíkem

Bohužel existují další možné zdroje úniků (oblast styku ráfku/pneumatiky, ventil, připojení ventilu k ráfku atd.) a ani vzduch, ani dusík nedokáží zajistit správný tlak huštění neomezeně dlouhou dobu. Kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách provádějte nejméně jednou za měsíc a před každou delší jízdou.

Kde nechat nahustit pneumatiky dusíkem?

Čerpací stanice, na kterých byste mohli pneumatiky nahustit dusíkem, neexistují. Za tuto službu se platí a většinou ji nabízí odborné pneuservisy, servisy nebo prodejci. V Evropě například tuto službu nabízí síť Euromaster.

Jak se používá ventil pneumatiky?

 • Ventil udržuje tlak v pneumatikách na doporučené úrovni.
 • Brání proniknutí vlhka do pneumatiky.
 • Kryt ventilu sehrává zásadní úlohu v ochraně před ucpáním ventilu prachem a posiluje jeho utěsnění. Doporučujeme vám, abyste používali kvalitní kryty ventilů.
banner dealer locator

Najděte prodejnu pneumatik ve vašem okolí za pár vteřin

Hledat podle
Adresa, město nebo PSČ
Car
 • Car
 • Motorbike
Zjistit moji polohu
Vyhledat
5 největších měst v České Republice
Používáte prohlížeč, který není podporován
Používáte prohlížeč, který tento web nepodporuje. To znamená, že některé funkce nemusí plně fungovat. Během prohlížení také můžete zaznamenat zvláštní chování stránek. Chcete-li využívat všech funkcí našich stránek, nainstalujte nebo aktualizujte některý z následujících prohlížečů