manufacturing

Výroba pneumatik a recyklace

Tipy a rady ohledně vozidel

Pneumatiky: čtyři gumové kruhy, které s vámi najezdí tisíce kilometrů, převezou těžký náklad a odolají i kamenitým, mokrým, zasněženým nebo zledovatělým vozovkám. Jak se pneumatiky vyrábí? Jak ovlivňuje recyklace pneumatik naše výrobní postupy? Odpovědi najdete v tomto článku.

Výroba pneumatik

Výroba pneumatik
Od surovin až k hotovým pneumatikám

K výrobě pneumatik se používá více než 200 surovin, při jejichž výběru je kladen stále větší důraz na udržitelné materiály.

Od těchto surovin vede první krok k výrobě materiálů s velmi specifickými mechanickými a chemickými vlastnostmi. Právě tyto vlastnosti nám umožní dosáhnout nejlepších výkonů. Zejména se jedná o dobrou přilnavost, dostatečnou odolnost a také udržitelnost.

Z těchto surovin poté vyrábíme kompozitní produkty s ohledem na dva cíle:

1 - Minimalizace množství použitého materiálu
Protože čím méně materiálu použijeme, tím více omezíme ekologický dopad pneumatiky po dobu celého jejího životního cyklu.

2 - Získání maximálních výkonů
Výroba našich pneumatik spočívá v propojení těchto materiálů tím nejpropracovanějším způsobem tak, aby dosáhly nejvyšších možných výkonů.

Optimalizace ekologického dopadu a pracovních podmínek

Co se týče výkonu, náš systém organizace průmyslové výroby je uspořádán tak, aby:

●    Optimalizoval dopad na životní prostředí 
Naším cílem je dosáhnout uhlíkové neutrality celého výrobního závodu do roku 2050. Od roku 2010 jsme již v tomto směru dosáhli výrazných pokroků. Náš cíl pro rok 2030 byl schválen iniciativou SBTi (Science-based targets) coby ambiciózní plán, který je v souladu s cíli Pařížské dohody, a klademe si stále smělejší cíle.

●    Optimalizovat pracovní podmínky pro dosažení vyšší kvality života zaměstnanců MICHELIN.

Produkt s identickými vlastnostmi ve všech zemích

Naše průmyslové procesy nám umožňují dosáhnout identických produktů v mezinárodním měřítku. Díky tomu poskytují pneumatiky MICHELIN naprosto identické vlastnosti, ať již jsou vyrobeny ve Spojených státech, v Číně nebo v Evropě.

Jednotlivé fáze výroby pneumatik

1- Důkladný výzkum
Zkoumáme způsob, jakým lidé pneumatiky používají, a jejich jízdní návyky tak, abychom zajistili, že naše pneumatiky splní očekávání a potřeby všech.

2- Vývoj a tvorba směsi materiálů
Na výrobu jedné pneumatiky je použito přes 200 přísad. Všechny sehrávají zásadní úlohu v bezpečnosti, palivové účinnosti, výkonnosti a ekologičnosti. Jejich poměr se liší podle typu vyráběné pneumatiky.

Tyto složky se dělí do pěti skupin:

●    Přírodní kaučuk: hlavní součást vrstev běhounu
●    Syntetický kaučuk: část běhounu pneumatik pro osobní vozidla, dodávky a 4×4. Při vývoji syntetického kaučuku (který je zásadní pro zajištění požadovaných výkonů) hraje klíčovou úlohu výzkum. Cílem je používat udržitelnější materiály, než je olej nebo plyn.
●    Saze a silika: slouží jako ztužující činidlo pro zvýšení odolnosti. Tyto součásti lze recyklovat. Na konci životnosti pneumatik je lze zpracovat a znovu využít na výrobu nových pneumatik.
●    Kovová a textilní výztužná vlákna: „kostra“ pneumatiky formující její geometrický tvar a zajišťující její pevnost. Kov lze také recyklovat a v současné době probíhají výzkumy zabývající se možnostmi opětovného použití určitých textilních materiálů původem z jiných produktů, než jsou pneumatiky, k výrobě nových pneumatik.
●    Mnoho chemických činidel: pro zajištění unikátních vlastností, jako je nízký valivý odpor nebo vysoká přilnavost.

3- Vývoj
Při vývoji využíváme simulací, které nám pomáhají testovat a vybrat nejlepší koncepty pneumatik. Jejich největší úskalí spočívá v nalezení minimálního množství materiálu pro splnění stanovených výkonnostních kritérií. Díky těmto simulacím dokážeme předpovědět výkony, které následně potvrzujeme testy.

4- Výroba
Každou pneumatiku vyrábíme a následně reprodukujeme v tom nejpropracovanějším designu pro zajištění optimálních vlastností a současně úspornosti.

5- Kontrola kvality
Kontrola kvality nepředstavuje poslední fázi výroby. Kvalitu měříme v průběhu celého procesu výroby.
Kvalita musí být splněna v každé fázi výroby: vývoj, výroba i distribuce.

Z jakých částí se skládá pneumatika?

infographic tireanatomy 552

Typická radiální pneumatika se skládá z devíti hlavních částí.

1- Vnitřní vrstva:
Vzduchotěsná vrstva ze syntetického kaučuku zajišťující vzduchotěsnost.

2- Kordová vrstva:
Vrstva nad vnitřní vrstvou obsahující tenká textilní vlákna (nebo kordy) zapuštěná do pryže. 

3- Spodní oblast patky:
Místo, kterým pneumatika přiléhá ke kovovému ráfku.  Hnací a brzdná síla se přenáší z ráfku pneumatiky do oblasti kontaktu s povrchem vozovky.

4. Patky:
Pevně obepínají ráfek, zajišťují vzduchotěsné upevnění a správné usazení pneumatiky na ráfku. 

5- Bočnice:
Chrání bok pneumatiky před nárazy o obrubníky či nerovnostmi vozovky a také je opatřena specifickým designem značky MICHELIN. Bočnice obsahuje důležité údaje o pneumatice, jako je rozměr pneumatiky a  index rychlosti. 

6- Vrstva kostry:
Značným způsobem je určující pro celkovou pevnost pneumatiky. Je vyrobena z velice tenkých a odolných ocelových vláken zapuštěných v pryži. Také je dostatečně pružná pro schopnost pohlcení deformací způsobených obrubníky, výmoly a dalšími nerovnostmi.

7- Ochranná vrstva (neboli nulový nárazník):
Tato vrstva, důležitá pro bezpečnost, pomáhá udržet tvar pneumatiky při rychlé jízdě. Pro zamezení odstředivé deformace pneumatiky jsou vyztužená nylonová vlákna zapuštěná do vrstvy pryže a rozmístěna po celém obvodu pneumatiky.

8- Vrstvy koruny (nebo pásy koruny):
Poskytují pevný základ pro běhoun.

9- Běhoun:
Tato část pneumatiky se dostává do kontaktu s vozovkou. Poskytuje přilnavost pneumatiky pro trakci a zatáčení a je sestaven tak, aby odolal opotřebení, oděru a přehřívání. Jeho dezén je vyvinutý pro velmi přesné funkce (přilnavost, odvádění vody atd.) a zahrnuje také rozměry specifické pro značku MICHELIN.

Recyklace pneumatik

Aspekt minimalizace globálního dopadu pneumatiky na životní prostředí je zohledněn již v průběhu úvodní fáze vývoje, při výběru surovin, dále pak během výroby, při přepravě, během používání a také na konci životnosti. Každá fáze životního cyklu pneumatiky je důkladně zkoumána s cílem zmírnit její globální dopad. 

Jak si vysvětlíme dále, při výrobě našich pneumatik se zohledňuje dopad na životní prostředí z hlediska různých aspektů, nejen z hlediska recyklace pneumatik.

Omezené množství použitých surovin

Pneumatika je schopna odolat obrovské zátěži. Pneumatiky o celkové hmotnosti 35 kg namontované na vozidle dokáží unést 2,5 tun na vzdálenosti několika desítek tisíc kilometrů, občas v extrémních klimatických podmínkách při teplotách od −20 °C až po teploty přesahující 40 °C. 

Pro dosažení těchto výkonů a současně ochranu životního prostředí využíváme při výrobě pneumatik minimální možné množství materiálu.

Jak může snížení množství použitého materiálu příznivě ovlivnit životní prostředí?

●    Čím lehčí je pneumatika, tím méně energie se spotřebuje na její valení. To znamená nižší spotřebu paliva vozidla a tím i méně emisí CO2.
●    Čím méně materiálu pneumatika obsahuje, tím méně zdrojů planety vyčerpáme, a tím přispíváme k jejich zachování.
●    Použití menšího množství materiálu znamená také snížení objemu materiálu přepravovaného do výrobního závodu. Přeprava je tak méně energeticky náročná a produkuje méně emisí CO2.

Dlouhotrvající výkony

Pneumatiky MICHELIN jsou vyvinuty tak, aby skvěle fungovaly až do posledního ujetého kilometru, resp. do okamžiku dosažení úrovně ukazatelů opotřebení
Díky našemu know-how dokážeme zajistit vynikající úroveň výkonů až do dosažení tohoto limitu, a tím zamezit předčasné výměně pneumatiky.
Používáním pneumatik až do tohoto limitu místo jejich předčasné výměny snižujete dopad na životní prostředí a současně šetříte své peníze a udržujete dobré výkony svých pneumatik.
Ukazatele opotřebení na našich pneumatikách najdete pomocí panáčků Michelin. Díky nim můžete kdykoli snáze zkontrolovat stav jejich opotřebení.

U pneumatik Michelin vám pomohou najít ukazatele opotřebení na běhounu malé výstupky.

Naše péče o snižování dopadu na životní prostředí se však nesoustředí pouze na snižování množství použitých surovin nebo na dlouhou životnost pneumatiky. Také nás vede ke zkoumání nových přístupů k recyklaci.

Jak můžete dosáhnout stejných vlastností při použití nižšího počtu surovin?

Toto je jedna z možností recyklace, kterou se zabýváme. Nejde však pouze o recyklaci části pneumatik na konci jejich životnosti za účelem výroby nových. Přemýšlíme také o recyklaci materiálů z produktů, které nemají s pneumatikami nic společného, jako jsou například plastové lahve.

Jak lze vyrábět jiné produkty z použitých pneumatik?

Tato druhá možnost recyklace se týká výroby produktů určených k jinému účelu, například k použití na tenisových kurtech. 

Cílem je, aby materiál z použitých pneumatik našel další uplatnění v jiné formě, než jsou pneumatiky, a nové relevantní a kompatibilní opětovné použití.

tennis

Kam mám zanést opotřebené pneumatiky?

Likvidace pneumatik: Nejsnadnější způsob je zanést je zpět k místnímu prodejci.
Partnerské společnosti značky MICHELIN zajišťují sběr pneumatik za účelem jejich následné recyklace. Během tohoto procesu dokážeme oddělit jednotlivé části pneumatik a přeměnit je na materiály použitelné k výrobě nových pneumatik.

Ve Francii například existuje hustá síť sběrných míst, ze kterých jsou pneumatiky přepravovány do recyklační sítě. Stejné postupy platí také ve většině ostatních zemí na světě. 

best tyre ranking

Podívejte se na naše pneumatiky, které získaly ocenění

Používáte prohlížeč, který není podporován
Používáte prohlížeč, který tento web nepodporuje. To znamená, že některé funkce nemusí plně fungovat. Během prohlížení také můžete zaznamenat zvláštní chování stránek. Chcete-li využívat všech funkcí našich stránek, nainstalujte nebo aktualizujte některý z následujících prohlížečů