Tlak v pneumatikách

Tipy a rady ohledně vozidel
automobil edito nízký tlak v pneumatikách 2 tipy a doporučení

Pneumatika ztrácí určitou část tlaku přirozeným způsobem (obvykle cca 1 PSI (0,076 barů) za měsíc). Ztráta tlaku může být urychlena dalšími úniky, které mohou způsobovat:

• defekt
• ventil: ten musí být vyměněn vždy společně s pneumatikou.
• čepička ventilu: zásadní pro zajištění vzduchotěsnosti.
• disk kola: musí být vyčištěn při každé výměně pneumatiky.
• Dodržujte pokyny výrobce vozidla nebo pneumatik, zejména pokyny týkající se provozu vozidla (náklad, rychlost atd.).

• Tlak kontrolujte, když pneumatiky nejsou zahřáté (pneumatiky nebyly poslední 2 hodiny vystaveny jízdě, nebo ujely méně než 3 km nízkou rychlostí).
• Jsou-li pneumatiky během kontroly horké, přidejte k tlaku doporučenému výrobcem vozidla 4 až 5 PSI (0,3 bary). Kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách zopakujte, jakmile pneumatiky vychladnou.
• Nikdy nevyfukujte horkou pneumatiku.
• I když jsou pneumatiky nahuštěné dusíkem, musí být tlaky a celkový stav pneumatiky často kontrolovány.

Správně nahuštěná pneumatika zvyšuje bezpečnost, její provoz je úspornější a je šetrnější k životnímu prostředí.

Jak provést kontrolu tlaku v pneumatikách?

 1. Nasaďte pneuměřič na dřík ventilu na vaší pneumatice.
 2. Měrka „profoukne“ a zobrazí číslo odpovídající vnitřnímu tlaku v PSI.
 3. Z pneumatiky vychází syčivý zvuk. Tento malý únik by neměl výrazně ovlivnit tlak vzduchu v pneumatice, ledaže byste měrku drželi nasazenou příliš dlouho.
 4. Porovnejte naměřenou hodnotu PSI s doporučenou hodnotou PSI.
 5. Je-li PSI vyšší než doporučená hodnota, nechte vzduch unikat, dokud se měřená hodnota nesníží na doporučenou hodnotu. Je-li naměřená hodnota PSI nižší, je nutné pneumatiku dofouknout, dokud si hodnoty nebudou odpovídat.

 

Kde najdu doporučený tlak pro moje pneumatiky?

 • V uživatelské příručce k vozidlu.
 • Na štítku nalepeném na dveřích řidiče nebo na krytu palivové nádrže.
 • Neřiďte se číslem uvedeným na bočnici vaší pneumatiky, jelikož toto číslo neuvádí tlak potřebný pro vaši pneumatiku.

 

O pneuměřičích

 • V případě, že používáte pneuměřič na čerpací stanici, buďte obezřetní. Tyto pneuměřiče často nejsou spolehlivé.
 • Zakupte si kvalitní pneuměřič a nechte si správný tlak zkontrolovat v odborném pneuservisu.

 

Správný tlak je důležitý

 • Nedostatečně nebo nadměrně nahuštěné pneumatiky se opotřebí dříve, než byste očekávali, mají nižší přilnavost a vedou k vyšší spotřebě paliva. Pro zajištění bezpečnosti a dlouhé životnosti vašich pneumatik stačí jen pár minut měsíčně.

Udržováním správného tlaku ve vašich pneumatikách snížíte své provozní náklady. Nedostatečně nahuštěné pneumatiky mají větší sklon k přehřívání, vedou k vyšší spotřebě paliva a opotřebovávají se rychleji. Stejně tak nadměrné nahuštění pneumatik snižuje jejich životnost, přilnavost a může vést k problémům s řízením.

 OPOTŘEBENÍ
Pneumatika, která je podhuštěná o 20 %, vám bude sloužit o 20 % km méně. To představuje ztrátu 8 000 km u pneumatiky s kapacitou ujetí 40 000 km.

• SPOTŘEBA PALIVA A EMISE CO2.
Nízký tlak v pneumatikách zvyšuje jak spotřebu paliva, tak emise CO2.

automobil edito nízký tlak v pneumatikách tipy a doporučení
automobil edito dusík výhody tipy a doporučení

Dusík: jaké výhody představuje?

Co je dusík?

Dusík je jednoduše suchý vzduch, ze kterého byl odebrán kyslík. Vzduch obsahuje cca 79 % dusíku.

Jak se dusík používá?

 • Většina pneumatik je nahuštěných stlačeným vzduchem. Někteří prodejci pneumatik však začali pneumatiky plnit dusíkem.
 • Dusík a stlačený vzduch lze míchat.
 • Většinu pneumatik lze nahustit jak vzduchem, tak dusíkem, jsou-li dodrženy tlaky doporučené výrobcem vozidla.
 •  

Výhody:

Je-li kyslík nahrazen dusíkem, z vašich pneumatik uniká méně vzduchu a správný tlak ve vašich pneumatikách lze udržet po delší dobu.

Prohlídka pneumatik:

Bohužel existují další možné ZDROJE úniků (rozhraní pneumatika/ráfek, ventil, rozhraní ventil/ráfek a kolo), proto ani dusík, stejně jako vzduch, nepředstavuje záruku udržení požadovaného tlaku vzduchu v pneumatikách. Tlak a celkový stav pneumatik je nutné i nadále často hlídat

Ventil: co musím vědět?

Jaká je úloha ventilu?

 • Ventil zajišťuje udržení správného tlaku vzduchu v pneumatice.

 • Brání vlhkosti v pronikání do pneumatiky.
 • Čepička ventilu je zvláště důležitá, protože brání částicím prachu v ucpání ventilu. Doporučujeme používat vysoce kvalitní čepičky ventilů.
 •  

Stárnutí a škody

 • Ventily se obvykle vyrábějí z pryže, která v průběhu času přirozeně stárne.
 • Pryž se může poškodit při vysokých rychlostech a způsobit unikání vzduchu z vašich pneumatik.
 •  

Kdy si musím nechat vyměnit ventily?

Vyměnit ventil je doporučeno pokaždé, když měním pneumatiky.

automobil edito ventil tipy a doporučení
Používáte prohlížeč, který není podporován
Používáte prohlížeč, který tento web nepodporuje. To znamená, že některé funkce nemusí plně fungovat. Během prohlížení také můžete zaznamenat zvláštní chování stránek. Chcete-li využívat všech funkcí našich stránek, nainstalujte nebo aktualizujte některý z následujících prohlížečů