Tlak v pneumatikách

car edito tyre pressure small2 help and advice

Pneumatika ztrácí určitou část tlaku přirozeným způsobem (obvykle cca 1 PSI (0,076 barů) za měsíc). Ztráta tlaku může být urychlena dalšími úniky, které mohou způsobovat:

• defekt
• ventil: ten musí být vyměněn vždy společně s pneumatikou.
• čepička ventilu: zásadní pro zajištění vzduchotěsnosti.
• disk kola: musí být vyčištěn při každé výměně pneumatiky.
• Dodržujte pokyny výrobce vozidla nebo pneumatik, zejména pokyny týkající se provozu vozidla (náklad, rychlost atd.).

• Tlak kontrolujte, když pneumatiky nejsou zahřáté (pneumatiky nebyly poslední 2 hodiny vystaveny jízdě, nebo ujely méně než 3 km nízkou rychlostí).
• Jsou-li pneumatiky během kontroly horké, přidejte k tlaku doporučenému výrobcem vozidla 4 až 5 PSI (0,3 bary). Kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách zopakujte, jakmile pneumatiky vychladnou.
• Nikdy nevyfukujte horkou pneumatiku.
• I když jsou pneumatiky nahuštěné dusíkem, musí být tlaky a celkový stav pneumatiky často kontrolovány.

Správně nahuštěná pneumatika zvyšuje bezpečnost, její provoz je úspornější a je šetrnější k životnímu prostředí.

Jak provést kontrolu tlaku v pneumatikách?

 1. Nasaďte pneuměřič na dřík ventilu na vaší pneumatice.
 2. Měrka „profoukne“ a zobrazí číslo odpovídající vnitřnímu tlaku v PSI.
 3. Z pneumatiky vychází syčivý zvuk. Tento malý únik by neměl výrazně ovlivnit tlak vzduchu v pneumatice, ledaže byste měrku drželi nasazenou příliš dlouho.
 4. Porovnejte naměřenou hodnotu PSI s doporučenou hodnotou PSI.
 5. Je-li PSI vyšší než doporučená hodnota, nechte vzduch unikat, dokud se měřená hodnota nesníží na doporučenou hodnotu. Je-li naměřená hodnota PSI nižší, je nutné pneumatiku dofouknout, dokud si hodnoty nebudou odpovídat.

 

Kde najdu doporučený tlak pro moje pneumatiky?

 • V uživatelské příručce k vozidlu.
 • Na štítku nalepeném na dveřích řidiče nebo na krytu palivové nádrže.
 • Neřiďte se číslem uvedeným na bočnici vaší pneumatiky, jelikož toto číslo neuvádí tlak potřebný pro vaši pneumatiku.

 

O pneuměřičích

 • V případě, že používáte pneuměřič na čerpací stanici, buďte obezřetní. Tyto pneuměřiče často nejsou spolehlivé.
 • Zakupte si kvalitní pneuměřič a nechte si správný tlak zkontrolovat v odborném pneuservisu.

 

Správný tlak je důležitý

 • Nedostatečně nebo nadměrně nahuštěné pneumatiky se opotřebí dříve, než byste očekávali, mají nižší přilnavost a vedou k vyšší spotřebě paliva. Pro zajištění bezpečnosti a dlouhé životnosti vašich pneumatik stačí jen pár minut měsíčně.

Udržováním správného tlaku ve vašich pneumatikách snížíte své provozní náklady. Nedostatečně nahuštěné pneumatiky mají větší sklon k přehřívání, vedou k vyšší spotřebě paliva a opotřebovávají se rychleji. Stejně tak nadměrné nahuštění pneumatik snižuje jejich životnost, přilnavost a může vést k problémům s řízením.

 OPOTŘEBENÍ
Pneumatika, která je podhuštěná o 20 %, vám bude sloužit o 20 % km méně. To představuje ztrátu 8 000 km u pneumatiky s kapacitou ujetí 40 000 km.

• SPOTŘEBA PALIVA A EMISE CO2.
Nízký tlak v pneumatikách zvyšuje jak spotřebu paliva, tak emise CO2.

car edito tyre pressure small help and advice

6 5 tip2 nitrogen 140320

Dusík: jaké výhody představuje?

Co je dusík?

Dusík je jednoduše suchý vzduch, ze kterého byl odebrán kyslík. Vzduch obsahuje cca 79 % dusíku.

Jak se dusík používá?

 • Většina pneumatik je nahuštěných stlačeným vzduchem. Někteří prodejci pneumatik však začali pneumatiky plnit dusíkem.
 • Dusík a stlačený vzduch lze míchat.
 • Většinu pneumatik lze nahustit jak vzduchem, tak dusíkem, jsou-li dodrženy tlaky doporučené výrobcem vozidla.
 •  

Výhody:

Je-li kyslík nahrazen dusíkem, z vašich pneumatik uniká méně vzduchu a správný tlak ve vašich pneumatikách lze udržet po delší dobu.

Prohlídka pneumatik:

Bohužel existují další možné ZDROJE úniků (rozhraní pneumatika/ráfek, ventil, rozhraní ventil/ráfek a kolo), proto ani dusík, stejně jako vzduch, nepředstavuje záruku udržení požadovaného tlaku vzduchu v pneumatikách. Tlak a celkový stav pneumatik je nutné i nadále často hlídat

Ventil: co musím vědět?

Jaká je úloha ventilu?

 • Ventil zajišťuje udržení správného tlaku vzduchu v pneumatice.

 • Brání vlhkosti v pronikání do pneumatiky.
 • Čepička ventilu je zvláště důležitá, protože brání částicím prachu v ucpání ventilu. Doporučujeme používat vysoce kvalitní čepičky ventilů.
 •  

Stárnutí a škody

 • Ventily se obvykle vyrábějí z pryže, která v průběhu času přirozeně stárne.
 • Pryž se může poškodit při vysokých rychlostech a způsobit unikání vzduchu z vašich pneumatik.
 •  

Kdy si musím nechat vyměnit ventily?

Vyměnit ventil je doporučeno pokaždé, když měním pneumatiky.

6 5 tip3 valve 140320

Používáte prohlížeč, který není podporován
Používáte prohlížeč, který tento web nepodporuje. To znamená, že některé funkce nemusí plně fungovat. Během prohlížení také můžete zaznamenat zvláštní chování stránek. Chcete-li využívat všech funkcí našich stránek, nainstalujte nebo aktualizujte některý z následujících prohlížečů